středa 27. dubna 2016

Mugo pine RN

repotting mugo pine

owner Roman Nieslaník
majitel Roman Nieslaník

three years ago we collected this mugo pine together in a mountain
tři roky zpět jsme společně s Romanem vykopali tuto kleč v horách

after colloecting Roman put it to plastic box with a lot of holes, I thing it´s a good way to make very good rootball with great mycorhiza
Po vykopaní Roman mugo zasadil do plastové přepravky se spoustou děr, což si myslím že je ideální pro dobrý rozvoj kořenového systému a mykorhizysome details of the trunk
pár detailů kmene

nice spirals on the trunk and jins
krásné spirály na kmeni i na jinechfinal product with changed angle of the front view
po přesazení a změnou úhlu zasazení a nová pohledová stranawe looking forward for next growing and cut cutting back before first styling
těšíme se na další roky pěstovaní a zkvalitňovaní obrostu před prvním tvarováním

Milan

neděle 24. dubna 2016

Repotting huge mugo pine

Pinus mugo

Four years ago I collected big mugo pine in the mountain, I think its time to repot to first bonsai pot 
Před čtyřmi lety jsem vykopal celkem velkou kleč v horách a myslím že nastal čas borovici přesadit do první bonsajové miskyrootball is in very good kondition with a lot of fine roots
kořenový systém byl ve velmi dobrém stavu se spoustou jemných kořenůfinal result
výsledek


I´m very happy and let´s grow!!!
z výsledku jsem velmi šťastný, a teď už jen růst do krásypátek 15. dubna 2016

Ezomatsu

Picea jezoenzis

A few days before I repotted some ezomatsu from japan, trees were very weak and I didn´t know why, bad watering or fertilizing? But when I repotted trees I knew where is problem. All trees are under insects attack on the every roots in the rootball! It looks like mykorhiza for first look but it isn´t true.

Před pár dny jsem přesazoval pár japonských smrků,stromy byly ve velmi slabé kondici a já nevěděl proč, jestli špatná zálivka nebo hnojení? Ale jakmile jsem stromy přesadil, hned bylo jasné kde je problém. Na všech kořenech a v celém balu bylo spousta kořenových mšic! na první pohled vypadal bal jako plný mykorhizy bohužel opak byl pravdou.

very weak foliage
velmi slabý obrost

two last year tree was very weak
dva poslední roky byl strom velmi slabý


photo of attacked rootball by small white insect
foto napadeného kořenového balu bílými kořenovými mšicemi


you can see a lot of insects on roots of ezo
zde můžete vidět kolik potvor je na kořenech v celém balu


only one healthy ezomatsu without instect looks much more better
pouze jeden z několika smrků nebyl napaden a vypadá o mnoho lépe a vitálněji


better rootball
mnohem lepší kořenový systémgood luck for repotting
greetings Milan

hodně štěstí při přesazování
s pozdravem Milan