středa 21. září 2016

Cleaning works at Isabelia bonsai centrum

summer cleanig works on taiwanese junipers
letní pročištění tchaiwanských jalovců

Owner Josef Valuch
majitel Josef Valuch

It´s very important work for every junipers
toto je velmi duležitá prace pro všechny jalovce 

 before cleaning foliage
před vyčištěním obrostu

 after cleaning old foliage
po protrhaní starého obrostu

 before
před

 after, the juniper looks very naturaly and very good without wire
po, jalovec vypadá velmi přirozeně a výborně bez jediného drátu

 before cleaning and litle bit refined
před protrhaním a trochu přetvarovaní

 main branch after my touch
hlavní větem po mém zásahu

 after
po
thanks for watching :-)
díky za sledování
Milan

Žádné komentáře: