čtvrtek 24. března 2016

Larix decidua JN2

Larix decidua

owner Jirka Novák
majitel Jirka Novák

2009 starting material 
2009 startovací matroš 


spring 2009 Jirka repoted tree and made a twin trunk
jaro 2009 Jirka přesadil strom a dostal vyborný nápad přisadit ještě jeden modřin


sprin 2011 first styling by Jirka and he poted third trunk
jaro 2011 Jirka strom natvaroval a přisadil třetí strom


2013 tree was repoted again to better pot from Tom Benda and in autumn we styled tree together
2013 strom jsme společně přesadili do lepší misky od Toma Bendy a na podzim spolu tvarovali


2014 styled by Yusuke Uchida "Crazy"
2014 tvaroval Yusuke Uchida "Crazy"


december 2015 I restyled this larch to final 
prosinec 2015 mi strom Jirka svěřil abych ho doladil do finální podoby


in a few years tree looks very fine and it hasn´t so long way to be very good bonsai
greetings Milan
za těch pár let modřin vypadá pěkně a myslím, že nemá dlouhou cestu před sebou stát se velmi pěknou bonsají

s pozdravem Milan

neděle 20. března 2016

Larix decidua JN
 Larix decidua
owner Jirka Novák
majitel Jirka Novák

March 2009 before first styling
březen 2009 před prvním tvarovanímMarch 2009 after first styling by Pavel Slovák
březen 2009 po prvním tvarovaní Pavlem Slovákem 


November 2010 after second styling Pavel Slovák
Listopad 2010 po druhem tvarování Pavlem Slovákem 

November 2012, tree in Jirka's collection
listopad 2012, modřín je  v Jirkově sbírce


2013 after big change and total restyling by me and Jirka
2013 po velké změně a totalním přepracování rostliny mnou spolu s jirkou


December 2015 styling by myself
prosinec 2015 kdy jsem strom finalně natvaroval já


I think it was very big change and big move of developement in very short time on this tree
greetings Milan
Myslím si, že proběhla veliká změna a obrovský posun stromu ve velice krátkém čase
s pozdravem Milan