pátek 15. dubna 2016

Ezomatsu

Picea jezoenzis

A few days before I repotted some ezomatsu from japan, trees were very weak and I didn´t know why, bad watering or fertilizing? But when I repotted trees I knew where is problem. All trees are under insects attack on the every roots in the rootball! It looks like mykorhiza for first look but it isn´t true.

Před pár dny jsem přesazoval pár japonských smrků,stromy byly ve velmi slabé kondici a já nevěděl proč, jestli špatná zálivka nebo hnojení? Ale jakmile jsem stromy přesadil, hned bylo jasné kde je problém. Na všech kořenech a v celém balu bylo spousta kořenových mšic! na první pohled vypadal bal jako plný mykorhizy bohužel opak byl pravdou.

very weak foliage
velmi slabý obrost

two last year tree was very weak
dva poslední roky byl strom velmi slabý


photo of attacked rootball by small white insect
foto napadeného kořenového balu bílými kořenovými mšicemi


you can see a lot of insects on roots of ezo
zde můžete vidět kolik potvor je na kořenech v celém balu


only one healthy ezomatsu without instect looks much more better
pouze jeden z několika smrků nebyl napaden a vypadá o mnoho lépe a vitálněji


better rootball
mnohem lepší kořenový systémgood luck for repotting
greetings Milan

hodně štěstí při přesazování
s pozdravem Milan

Žádné komentáře: