pátek 6. května 2016

Pinus sylvestris V

development of my first yamadori Scots pine
vývoj mojí první yamadori borovice lesní

This pine collected by my very good friend Petr Polínek around 12 years in Austria
tuto borovici vykopal můj velmi dobrý kamarád Petr Polínek někdy před 12 lety v Rakousku

I bought it since 2008 from him
koupil jsem ji od něho v roce 2008my first work was clean shari and broke dominant jin
moje první práce spočívala ve vyčištění shari a ulomení dominantního jinu

next year in spring we styled for first with my best teacher Juraj Marcinko and repotted to a training pot
další jaro jsme ji spolu s mým nejlepším učitelem Jurajem Marcinkem poprvé natvarovali a přesadili do pěstební misky


in autumn 2009 I restyled tree by my self
na podzim roku 2009 jsem strom trochu předělal


since 2011 I exhibited pine on Triennale exhibition in Dresden and won a nomination on best tree
v roce 2011 jsem borovici vystavil na prvním triennale v Dražďanech kde získala nominaci

In same year I won nomination on best tree on czech national exhibition in Pilsen
ve stejném roce jsem získal ještě nominaci na strom roku v Plzni

in next another three years i worked on this pine more a exhibited it on trieannale in dresden again but without wire
v dalších třech letech jsem na ni pracoval mnohem vice a strom opět vystavil v Dážďanech na triennale tentokrát už bez drátu

after this exhibition I rewired the tree again and prepared for Noelanders trophy
po vystavě jsem strom znovu nadrátoval a přichystal na Noelanders trophy


and now it´s big change, last year I had new idea about front but it was withou big changes in styling, only turn tree of 90° in a clockwise
a teď velká změna, v loňském roce jsem dostal nápad o nové pohledovce, bez výraznějších změn v tvarovaní jsem strom otočil o 90°po směru hodinových ručiček

Last year I won prime prize on czech national exhibiton Tree of the year 2015 tree was without wire again and in Pilsen again!
v loňském roce vyhrál strom hlavní cenu na národní vystavě Strom roku 2015 opět bez drátu a opět v Plzni!

it kicked me to more and more working on trees I wanted remake this tree again
to mě nakoplo pracovat na stromech ještě víc a chtěl jsem celý strom předělat od zakladu

in this spring I restyled tree and prepare for EBA convention in Hungary in 20th -22th in may
toto jaro jsem strom konečně předělal a připravil na EBA výstavu v Maďarsku 20.-22. května

and there si final product
a tu je finální produktI want to say thank you to Petr Polínek for this tree and for our great friendship!!!
Milan
Tímto bych chtěl poděkovat hlavně Peťovi Polínkovi za to že ten strom a mám a za naše skvělé přatelství!!!
Milan
  
  

Žádné komentáře: